مشخصات کلی

لوگوی “ویژشو” با موضوع آموزشی برای یکی از موسسه های کودکان در اصفهان طراحی شده است. در این لوگو سعی شده است تا از رنگ های شاد و جذاب برای تاثیرگذاری هرچه بیشتر استفاده شود. همچنین نماد مداد و کتاب در این لوگو یادآور محیط های آموزشی می باشد.